คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สิงห์รปศ. ร่วมกับอุ่นใจอาสาเติมรอยยิ้มให้น้อง อาสาเติมสุข โรงเรียนบ้านหนองชะอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สิงห์รปศ. ร่วมกับอุ่นใจอาสาเติมรอยยิ้มให้น้อง อาสาเติมสุข โรงเรียนบ้านหนองชะอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 .....

อ่านต่อ

คณะรปศ. DPU โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ ประสบการณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ภายใต้ Thailand 4.0

          คณะรปศ. DPU โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ "ประสบการณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ภายใต้ Thailand 4.0 โดย �.....

อ่านต่อ

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม “มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560 ”

           “มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560 ”  โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ถึงภาพรวมและแนวโน้มการพัฒนา T.....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ น้องเกด (ดาว) และ น้องก๊อต (เดือน) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

          กิจกรรมประกวด ดาว-เดือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ " PA Freshy Boy & Girl 2018 " น้องเกด ชนิดา เอี่ยมเอ็ง หมายเลข 1 ตำแหน่งดาวคณะรปศ. และ น้องก๊อต ศักดา ปานประเสริฐ หมายเลข 4 ตำแหน่งเดือ�.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการฝึกอบรม มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560"

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการฝึกอบรม มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560" โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิ.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติ.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัต�.....

อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไทยไปจีน 1 เทอมการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไทยไปจีน 1 เทอมการศึกษา            ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2561 ถึง 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้รับผิดชอ�.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการนำกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสต�.....

อ่านต่อ

ศูนย์ที่ปรึกษาฯ รปศ.DPU จัดบรรยายพิเศษ “ระบบการเลือกตั้งแบบ PRIMARY VOTE กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย”

ศูนย์ที่ปรึกษาฯ รปศ.DPU จัดบรรยายพิเศษ “ระบบการเลือกตั้งแบบ PRIMARY VOTE กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย”           ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาส�.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)           โดยมีนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปาฐ.....

อ่านต่อ

ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการอบรม “การสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล”

ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการอบรม “การสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล”           ในหัวข้อกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองท้อ�.....

อ่านต่อ