คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัต.....

อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไทยไปจีน 1 เทอมการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไทยไปจีน 1 เทอมการศึกษา            ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2561 ถึง 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้รับผิดชอ.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการนำกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสต.....

อ่านต่อ

ศูนย์ที่ปรึกษาฯ รปศ.DPU จัดบรรยายพิเศษ “ระบบการเลือกตั้งแบบ PRIMARY VOTE กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย”

ศูนย์ที่ปรึกษาฯ รปศ.DPU จัดบรรยายพิเศษ “ระบบการเลือกตั้งแบบ PRIMARY VOTE กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย”           ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาส.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)           โดยมีนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปาฐ.....

อ่านต่อ

ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการอบรม “การสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล”

ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการอบรม “การสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล”           ในหัวข้อกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองท้อ.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ  คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต (Primary Vote)

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต (Primary Vote) กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย&quo.....

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) คณะรัฐประศาสนศาสตร์

          ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ "การบริหารงานสาธารณภัย 4.0 ในสภาวะวิกฤติ : การจัดการ.....

อ่านต่อ

คณะรปศ. จัดโครงการอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่1 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

*** ปิดรับสมัคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น. กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นยุคดิจิท.....

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะรปศ. ทำ 3 กิจกรรมหลัก นำโดยคณบดีไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่วปอ.

คณะรปศ. มีกิจกรรมหลายด้าน 1. คณบดีไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่วปอ. 2. รองคณบดีวิชาการ และอาจารย์ ไปบริการวิชาการอบรมที่เทศบาลนครนนทบุรี 3. รองคณบดีกิจ.....

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สิงห์รปศ. ปี ๑ ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ราชธานีเก่าของไทย กรุงศรีอยุธยา

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สิงห์รปศ. ปี ๑ ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ราชธานีเก่าของไทย กรุงศรีอยุธยาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดไชยวัฒนาร.....

อ่านต่อ