คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเวทีเสวนา “พี่กอบพบนักศึกษา รปศ.” ร่วมเสวนา “การเมืองไทยที่ไร้ความขัดแย้ง”

           คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน “พี่กอบพบนักศึกษา รปศ.” โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ ทั้ง.....

อ่านต่อ

รำลึกพระคุณครู กตัญญูผู้มีคุณ และประดับเข็มเกียรติยศ” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รำลึกพระคุณครู กตัญญูผู้มีคุณ และประดับเข็มเกียรติยศ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์  .....

อ่านต่อ

สิงห์รปศ. ร่วมกับอุ่นใจอาสาเติมรอยยิ้มให้น้อง อาสาเติมสุข โรงเรียนบ้านหนองชะอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สิงห์รปศ. ร่วมกับอุ่นใจอาสาเติมรอยยิ้มให้น้อง อาสาเติมสุข โรงเรียนบ้านหนองชะอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 .....

อ่านต่อ

คณะรปศ. DPU โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ ประสบการณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ภายใต้ Thailand 4.0

          คณะรปศ. DPU โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ "ประสบการณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ภายใต้ Thailand 4.0 โดย .....

อ่านต่อ

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม “มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560 ”

           “มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560 ”  โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ถึงภาพรวมและแนวโน้มการพัฒนา T.....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ น้องเกด (ดาว) และ น้องก๊อต (เดือน) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

          กิจกรรมประกวด ดาว-เดือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ " PA Freshy Boy & Girl 2018 " น้องเกด ชนิดา เอี่ยมเอ็ง หมายเลข 1 ตำแหน่งดาวคณะรปศ. และ น้องก๊อต ศักดา ปานประเสริฐ หมายเลข 4 ตำแหน่งเดือ.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการฝึกอบรม มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560"

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการฝึกอบรม มารู้จักกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ 2560" โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิ.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติ.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัต.....

อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไทยไปจีน 1 เทอมการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไทยไปจีน 1 เทอมการศึกษา            ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2561 ถึง 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้รับผิดชอ.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการนำกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสต.....

อ่านต่อ

ศูนย์ที่ปรึกษาฯ รปศ.DPU จัดบรรยายพิเศษ “ระบบการเลือกตั้งแบบ PRIMARY VOTE กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย”

ศูนย์ที่ปรึกษาฯ รปศ.DPU จัดบรรยายพิเศษ “ระบบการเลือกตั้งแบบ PRIMARY VOTE กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย”           ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาส.....

อ่านต่อ