คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สิงห์รปศ. ปี ๑ ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ราชธานีเก่าของไทย กรุงศรีอยุธยา

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สิงห์รปศ. ปี ๑ ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ราชธานีเก่าของไทย กรุงศรีอยุธยาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดไชยวัฒนาร.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมรปศ. บริการวิชาการ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมรปศ. บริการวิชาการในการอบรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสต.....

อ่านต่อ

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาใหม่ ทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย กกต. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

          เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาใหม่ ทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย กกต. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นักศึกษาได้รับความรู้ควบคู่กับกา.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้การเมืองไทย 4.0

         วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้การเมืองไทย 4.0 กับศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  ณ สำนักงานคณะกรรมการการ�.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเรียนรู้เรื่องราวแห่งรัตนโกสินทร์

          เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเรียนรู้เ�.....

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง Bangkok 4.0 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ วิชา การบริหารท้องถิ่น

          โดย นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์           การบรรยายเต็มไปด้�.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดและประสบการณ์การบริหารเครือข่ายสาธารณะ

          โดยพันตำรวจเอก อนุชา จารยะพันธ์ รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธร ภาค 1  ในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Bangkok 4.0

          โดยนายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .....

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรก�.....

อ่านต่อ

เชิญชวน สิงห์ รปศ. ทุกชั้นปี ร่วมสนุกกับกิจกรรม

PA ACTIVITY "สานสัมพันธ์ เพื่อนผอง น้องพี่ สิงห์ รปศ."  วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ.สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบกับกิจกรรม  ตะโกนลั่นสั่นสะท้าน  แข่งขัน #กินลำบ�.....

อ่านต่อ

กิจกรรมรับน้อง รปศ. รอยยิ้ม และความสุข

.....

อ่านต่อ

รปศ.DPU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรีภาคพิเศษ จบได้ใน 3 ปี

รปศ.DPU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรีภาคพิเศษ จบได้ใน 3 ปี           คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และผู้สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ภาค�.....

อ่านต่อ