คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาใหม่ ทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย กกต. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

          เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาใหม่ ทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย กกต. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นักศึกษาได้รับความรู้ควบคู่กับกา.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้การเมืองไทย 4.0

         วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้การเมืองไทย 4.0 กับศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  ณ สำนักงานคณะกรรมการการ.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเรียนรู้เรื่องราวแห่งรัตนโกสินทร์

          เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเรียนรู้เ.....

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง Bangkok 4.0 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ วิชา การบริหารท้องถิ่น

          โดย นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์           การบรรยายเต็มไปด้.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดและประสบการณ์การบริหารเครือข่ายสาธารณะ

          โดยพันตำรวจเอก อนุชา จารยะพันธ์ รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธร ภาค 1  ในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Bangkok 4.0

          โดยนายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .....

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรก.....

อ่านต่อ

เชิญชวน สิงห์ รปศ. ทุกชั้นปี ร่วมสนุกกับกิจกรรม

PA ACTIVITY "สานสัมพันธ์ เพื่อนผอง น้องพี่ สิงห์ รปศ."  วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ.สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบกับกิจกรรม  ตะโกนลั่นสั่นสะท้าน  แข่งขัน #กินลำบ.....

อ่านต่อ

กิจกรรมรับน้อง รปศ. รอยยิ้ม และความสุข

.....

อ่านต่อ

รปศ.DPU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรีภาคพิเศษ จบได้ใน 3 ปี

รปศ.DPU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรีภาคพิเศษ จบได้ใน 3 ปี           คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และผู้สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ภาค.....

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท จากคุณสมศักดิ์ ธัญคุณากร (ในนามบริษัท พรทิพย์ แทรเวล จำกัด) ศิษย์เก่ารปศ......

อ่านต่อ

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เข้าฝึกอบรม "โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 4"

สถาบันพระปกเกล้า ได้คัดเลือกให้ นางสาวกัญญาพร สิงสันต์ และ นายพิษณุ มีผล นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เข้าฝึกอบรม "โครงการผู้นำเยาวชนแห่ง.....

อ่านต่อ