คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ  คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต (Primary Vote)

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมและการตลาดภาครัฐ "จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต (Primary Vote) กับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทย&quo.....

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) คณะรัฐประศาสนศาสตร์

          ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ "การบริหารงานสาธารณภัย 4.0 ในสภาวะวิกฤติ : การจัดการ.....

อ่านต่อ

คณะรปศ. จัดโครงการอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่1 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

*** ปิดรับสมัคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น. กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นยุคดิจิท�.....

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะรปศ. ทำ 3 กิจกรรมหลัก นำโดยคณบดีไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่วปอ.

คณะรปศ. มีกิจกรรมหลายด้าน 1. คณบดีไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่วปอ. 2. รองคณบดีวิชาการ และอาจารย์ ไปบริการวิชาการอบรมที่เทศบาลนครนนทบุรี 3. รองคณบดีกิจ�.....

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สิงห์รปศ. ปี ๑ ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ราชธานีเก่าของไทย กรุงศรีอยุธยา

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สิงห์รปศ. ปี ๑ ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ราชธานีเก่าของไทย กรุงศรีอยุธยาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดไชยวัฒนาร.....

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมรปศ. บริการวิชาการ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมรปศ. บริการวิชาการในการอบรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสต.....

อ่านต่อ

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาใหม่ ทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย กกต. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

          เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาใหม่ ทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย กกต. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นักศึกษาได้รับความรู้ควบคู่กับกา.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้การเมืองไทย 4.0

         วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้การเมืองไทย 4.0 กับศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  ณ สำนักงานคณะกรรมการการ�.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเรียนรู้เรื่องราวแห่งรัตนโกสินทร์

          เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเรียนรู้เ�.....

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง Bangkok 4.0 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ วิชา การบริหารท้องถิ่น

          โดย นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์           การบรรยายเต็มไปด้�.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดและประสบการณ์การบริหารเครือข่ายสาธารณะ

          โดยพันตำรวจเอก อนุชา จารยะพันธ์ รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธร ภาค 1  ในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .....

อ่านต่อ