คณะรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการบรรยายพิเศษ การปรับตัวของระบบราชการต่อความท้าทายใหม่ในปัจจุบัน และอนาคต

  วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้รับผิดชอบวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และวิชาสถาบันการเมือง.....

อ่านต่อ

อีก 1 รางวัลสำหรับ ของน้องไอซ์เบิร์ก เดือนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีคุณภาพและมีคุณค่าจริงๆ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอีก 1 รางวัลของน้องไอซ์เบิร์ก นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช เดือนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1        ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทา.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพล ธาระรูป ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพล ธาระรูป อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์” .....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี และดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง,คณะที่ปรึ.....

อ่านต่อ

พิธีรำลึกพระคุณครู กตัญญูผู้มีคุณ และประดับเข็มเกียรติยศ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

        วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดพิธีรำลึกพระคุณครู กตัญญูผู้มีคุณ และประดับเข็มเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี เป็นประธานในพิธ.....

อ่านต่อ

น้องไอซ์เบิร์ก เดือน รปศ.คว้ารางวัล SDN YOUTH IDOL เยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง

ขอแสดงความยินดีกับ น้องไอซ์เบิร์ก ศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เดือนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คว้ารางวัล SDN YOUTH IDOL รางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง .....

อ่านต่อ

เฟ้นหาตัวแทนคณะรปศ. สู่เวที DPU ภายใต้ Concept "Out Of The Box" ก้าวออกจากกรอบเพื่อบอกความเป็นตัวเองอย่างมีคุณค่า

กิจกรรมเฟ้นหาตัวแทนคณะรปศ. สู่เวที DPU  ภายใต้ Concept "Out Of The Box" ก้าวออกจากกรอบเพื่อบอกความเป็นตัวเองอย่างมีคุณค่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563 วัน.....

อ่านต่อ

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด!! ดาว-เดือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด!! ดาว-เดือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563          ใน  Concept "Out of the box" ก้าวออกจากกรอบเพื่อบอกความเป็นตัวเองอย่างมีคุณค่า.....

อ่านต่อ

คำสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

.....

อ่านต่อ

รปศ. DPU โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

รปศ. DPU โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)            วันจันทร์ที่ 18-19 สิงหาค.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU  โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจ.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU นำทีมคณาจารย์บริการวิชาการ รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU  นำทีมคณาจารย์บริการวิชาการ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบ.....

อ่านต่อ