คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อ หลักคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ SWOT

 วันที่ 7 พ.ค.2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อ หลักคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ SWOT เพื่อก�.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ (คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์ ”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ (คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์ ” จาก�.....

อ่านต่อ

DPU GAME 2023

 DPU GAME 2023 ปีนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ได้มาเล่นๆ - รางวัลชนะเลิศ : ฟุตบอล - รองชนะเลิศอันดับ 1 : เบตองชาย . วอลเลย์บอลหญิง , ROV - รองชนะเลิศอันดับ 2 : แบดมินตันหญิงเดี่ยว #PADPU #รปศ #DPU #มธบ #DEKPA #DEKDPU.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #ขับเคลื่อน SDGs เป้าหมายที่ 1 No Poverty และเป้าหมายที่ 2 Zero Hunger

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #ขับเคลื่อน SDGs เป้าหมายที่ 1 No Poverty และเป้าหมายที่ 2 Zero Hunger#     โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี และดร.นิสรา ใจซื่อ รองคณบดี เข้าร่วมประชุม �.....

อ่านต่อ

ติวสอบ ก.พ. 2567 Free !!

 ข่าวดี   ติวสอบ ก.พ.   Free  สำหรับ 1.นักศึกษา รปศ.มธบ. 2.ศิษย์เก่า  รปศ.มธบ. รหัส 58-61 (จบการศึกษาปี 2559-2564 )  3.พิเศษ  บุคลากรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  วันติว  วันเสาร์ และอาทิตย์ ท.....

อ่านต่อ

นักศึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ .....

อ่านต่อ

จงก้าวให้เหมือนยักษ์ ทำให้เร็ว ก้าวให้ยาว “ภาวะผู้นำในการสร้างความสำเร็จ” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้เกียรติกล่าวบรรยายการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ &q.....

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับคณบดีคนใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ยินดีต้อนรับ อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล คณบดีคนใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ เข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ เข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 .....

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ จับมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมี ดร......

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : Beyond Missions Strategy

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : Beyond Missions Strategy ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2565 โดย ท่านรมว.นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวเปิดงานและมอบแนวทาง �.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับภาคี 6 องค์กร ร่วมกันจัดงานเสวนา "การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก"

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับภาคี 6 องค์กร ร่วมกันจัดงานเสวนา "การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก" ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 โดยได้ร�.....

อ่านต่อ