คณะรัฐประศาสนศาสตร์

พิธีรำลึกพระคุณครู กตัญญูผู้มีคุณ และประดับเข็มเกียรติยศ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

        วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดพิธีรำลึกพระคุณครู กตัญญูผู้มีคุณ และประดับเข็มเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ คณะกรรมการนักศึกษาปี 62,63 ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีฯ อย่างอบอุ่น ทั้งนี้ พานไหว้ครู เป็นพานต้นไม้ ตอบโจทย์ DPU Green University แปลกตา สร้างสรรค์ และร่วมสมัย ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ยสูงสุดทุกชั้นปี คณะกรรมการนักศึกษาปีการศึกษา 2562 นักฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ  นักฟุตซอลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันมหากรรมกีฬา DPU Games 2019  ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์