คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เฟ้นหาตัวแทนคณะรปศ. สู่เวที DPU ภายใต้ Concept "Out Of The Box" ก้าวออกจากกรอบเพื่อบอกความเป็นตัวเองอย่างมีคุณค่า

กิจกรรมเฟ้นหาตัวแทนคณะรปศ. สู่เวที DPU  ภายใต้ Concept "Out Of The Box" ก้าวออกจากกรอบเพื่อบอกความเป็นตัวเองอย่างมีคุณค่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ 

ขอแสดงความยินดีกับ น้องน้อยหน่า "ดาว"  และ น้องไอซ์เบิร์ก "เดือน" ตัวแทนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ผู้พิชิตใจกรรมการ ด้วยความสามารถและคำตอบคว้ามง จากเวทีการคัดเลือกตัวแทนคณะรปศ. สู่เวที DPU