คณะรัฐประศาสนศาสตร์

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด!! ดาว-เดือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด!! ดาว-เดือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563

         ใน  Concept "Out of the box" ก้าวออกจากกรอบเพื่อบอกความเป็นตัวเองอย่างมีคุณค่า สามารถร่วมรับชมการทลายกรอบของน้องๆ ผู้เข้าประกวดไปพร้อมกัน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ แล้วมาทลายกรอบไปด้วยกัน