คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เชิญชวน สิงห์ รปศ. ทุกชั้นปี ร่วมสนุกกับกิจกรรม

PA ACTIVITY "สานสัมพันธ์ เพื่อนผอง น้องพี่ สิงห์ รปศ." 

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ.สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พบกับกิจกรรม  ตะโกนลั่นสั่นสะท้าน  แข่งขัน #กินลำบาก  ยอดมนุษย์ซุปเปอร์แมน

ชิงธงคณะ  และกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อนผอง น้องพี่ สิงห์ รปศ.

.......รับรองความสนุกทุกกิจกรรม........