คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รปศ. กับงานบริการสังคม เรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง (กกต. คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมสรรพากร จำกัด)

         รปศ. กับงานบริการสังคม เรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง (กกต. คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมสรรพากร จำกัด)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะรปศ. นำทีมนักศึกษา ทำหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด  โดยใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้เข้าร่วมกว่า 7,000 คน ณ กรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร