คณะรัฐประศาสนศาสตร์

พี่ๆ รปศ. ปี3 นำเสนอผลงาน ไอเดียการสร้างเมืองหรือชุมชนจำลองในรายวิชาการจัดการเมืองและมหานคร

          พี่ๆ รปศ. ปี3 นำเสนอผลงาน ไอเดียการสร้างเมืองหรือชุมชนจำลองในรายวิชาการจัดการเมืองและมหานคร สร้างสรรค์โมเดลเมืองหรือชุมชนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Smart City,Safe Community, G2SC, Venice in the Fame,New Conversation of Ratchaburi etc. และอีกหลากหลายโมเดล สะท้อนการรวบรวมข้อมูลค้นคว้าหาตัวแบบในต่างประเทศ ที่สามารถใช้ได้ในสังคมไทยที่ตอบโจทย์โมเดลที่จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การใช้พลังงานทดแทนแก้ปัญหาพลังงานฟอสซิล การป้องกันน้ำท่วม การป้องกันอาชญากรรม เมืองสีขาว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง การป้องกันยาเสพติด การสร้างภาวะแวดล้อมที่ดีในชุมชน การเกษตร การท่องเที่ยว การสร้างความยั่งยืน เน้นการใช้ทักษะที่สำคัญโดยเฉพาะ problem solving,Technology,Creativity,Teamwork ฯลฯ ทักษะที่จะสร้างกำลังคนด้านรปศ. ในอนาคตของสัมคมไทย จัดขึ้นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ DPU Makerspace