คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU จัดพิธีรำลึกพระคุณครู กตัญญูผู้มีคุณ และประดับเข็มเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562

        วันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดพิธีรำลึกพระคุณครู กตัญญูผู้มีคุณ และประดับเข็มเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ คณะกรรมการนักศึกษาปี61,62 ตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณประชาชนจีน เข้าร่วมพิธีฯ อย่างอบอุ่น ทั้งนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ยสูงสุดทุกชั้นปี คณะกรรมการนักศึกษาปีการศึกษา 2561 นักฟุตบอล นักฟุตซอล รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันมหากรรมกีฬา DPU Games 2018  ณ ห้องสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์