คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรปศ. นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน ศึกษาดูงานการบริหารงานของเทศบาล ศูนย์การแพทย์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

          วันศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี และคณาจารย์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน-คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศึกษาดูงานการบริหารงานของเทศบาล ศูนย์การแพทย์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานเทศบาล พร้อมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ณ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และบุคลากรของเทศบาลให้การต้อนรับและดูแลอย่างดียิ่งตลอดการดูงาน