คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรปศ. นำเหล่าออเจ้าจากแดนมังกร แต่งชุดไทยเที่ยว "วัดไชยวัฒนาราม" ย้อนรอยประวัติศาสตร์ชมโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU นำเหล่าออเจ้าแดนมังกร นักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน-คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แต่งชุดไทยเที่ยว "วัดไชยวัฒนาราม" ตามหาคุณพี่หมื่น ย้อนรอยประวัติศาสตร์ชมโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม วัดมหาธาตุ และวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.สุรวงศ์ วรรณปักษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ