คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “๘๗ ปี ประชาธิปไตยไทยไปถึงไหน” โดย ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “๘๗ ปี ประชาธิปไตยไทยไปถึงไหน” ได้รับเกียรติจาก ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เข้าร่วมฟังได้ฟรี สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2954-7300 ต่อ 656 หรือคลิก>> https://forms.gle/QRZZxmFSU4iK6cLx5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 5 ชั้น 6 หรือติดต่อได้ที่ 0-2954-7300 ต่อ 656