คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมประกวดดาวและเดือนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ธีม One Night Old Day

ขอแสดงความยินดีกับน้องฟีฟ่า (เดือน) และน้องจิ๊ดจี๋ (ดาว) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับน้องตัส และน้องทราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นผู้มอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับน้องมิ้นท์ และน้องโอ๊ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นผู้มอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับน้องปาล์มมี่ รางวัล Social Poppular Vote

ขอแสดงความยินดีกับน้องอู๋ และมิ้นท์ รางวัล Poppular Vote 

ขอแสดงความยินดีกับน้องโอเว่น รางวัลชุดธีมยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับน้องฟลุ๊ค รางวัลชุดธีมยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับน้องจูน รางวัลชุดธีมยอดเยี่ยม