คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 DPU

          "เมื่อก้าวเข้ามา เจ้ากับข้าพี่น้องกัน"  คณะรปศ. DPU จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเทอเรส โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน 

          อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ

          อาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ชี้แจงสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่

บรรยากาศ กิจกรรมระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องและคณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น รวมถึงร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน