คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รปศ.DPU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรีภาคพิเศษ จบได้ใน 3 ปี

รปศ.DPU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรีภาคพิเศษ จบได้ใน 3 ปี

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และผู้สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เรียนจบได้ใน 3 ปี เหมาะสำหรับผู้ทำงานประจำ ผู้ที่เป็นข้าราชการ ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยากจะปรับวุฒิการศึกษา โดยคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ไม่จำกัดอายุ
          เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-4221955 หรือเว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/pa/