คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รปศ. มธบ. ยกทัพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 85 คน ทำจิตอาสา โครงการกล้าที่จะ ๙ อาสาปันสุขสู่น้องโรงเรียนบ้านหนองไทร

          โครงการกล้าที่จะ ๙ อาสาปันสุขสู่น้องโรงเรียนบ้านหนองไทร อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ แบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้น้อง พร้อมทำกิจกรรม 9 กิจกรรมร่วมกับ โรงเรียน วัด และชุมชน
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 85 คน วันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์