คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สุดยอด! นายเจษฎากร อรภักดี รปศ. ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองอันดับ 2 จากการแข่งขัน "Chinese Quent and Chinese Talent" ครั้งที่ 7

สุดยอด! นายเจษฎากร อรภักดี รปศ. ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองอันดับ 2 จากการแข่งขัน "Chinese Quent and Chinese Talent" ครั้งที่ 7

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา นายเจษฎากร อรภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนการศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ มหาวิทยาลัยซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 จากการแข่งขัน "Chinese Quent and Chinese Talent" ครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายการศึกษาจังหวัดไห่หนาน และวิทยาลัยเทคนิคและวิชาชีพของมณฑลไหหลำ