คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเวทีเสวนา “พี่กอบพบนักศึกษา รปศ.” ร่วมเสวนา “การเมืองไทยที่ไร้ความขัดแย้ง”

           คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน “พี่กอบพบนักศึกษา รปศ.” โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเมืองไทยไร้ความขัดแย้ง” พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็น “วาดฝันประเทศไทย” จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์