คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ น้องเกด (ดาว) และ น้องก๊อต (เดือน) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

          กิจกรรมประกวด ดาว-เดือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ " PA Freshy Boy & Girl 2018 "


น้องเกด ชนิดา เอี่ยมเอ็ง หมายเลข 1 ตำแหน่งดาวคณะรปศ. และ น้องก๊อต ศักดา ปานประเสริฐ หมายเลข 4 ตำแหน่งเดือนคณะรปศ.


ภูรีภัทร วิจิตรธัญญะ ฟีส หมายเลข 6 ตำแหน่ง POPULAR VOTE ฝ่ายชาย


ชนิดา เอี่ยมเอ็ง เกด หมายเลข 1 ตำแหน่ง POPULAR VOTE ฝ่ายหญิง


สราวุธ มีหอม แม็ค หมายเลข 8 ตำแหน่ง POPULAR VOTE สื่อ Social