คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วยทีมวิจัย นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อ.สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ และ ชญาณี ภู่เงิน นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ทุนวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ศาลากลาง จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม​ 2565

โดย (ช่วงเช้า)​ มีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
(ช่วงบ่าย)​ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น