คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วยทีมวิจัย นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดนครนายกและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม​ 2565) 
ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ และ ชญาณี ภู่เงิน นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ทุนวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ณ ศาลากลาง จังหวัดนครนายก (ช่วงเช้า)​ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ช่วงบ่าย)
 
โดย (ช่วงเช้า)​ มีนางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก
และ (ช่วงบ่าย)​ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น