คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ. ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ พร้อมทีมวิจัย เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม​ 2565

ผศ. ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง และ ชญาณี ภู่เงิน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรัขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรัยญ จากนั้นรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น