คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดและประสบการณ์การบริหารเครือข่ายสาธารณะ

          โดยพันตำรวจเอก อนุชา จารยะพันธ์ รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธร ภาค 1 
ในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์