คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐพร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทองเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม​ 2565

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง และ ชญาณี ภู่เงิน เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ทุนวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี (ช่วงเช้า)​ และจังหวัดสมุทรปราการ (ช่วงบ่าย)​

 
โดย (ช่วงเช้า)​ มีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
และ (ช่วงบ่าย)​ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น