คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นายวายุพัชร ประกอบกิจ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในให้การสนันสนุนภารกิจจิตอาสา ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 

นายวายุพัชร ประกอบกิจ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่ง เป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในให้การสนันสนุนภารกิจจิตอาสา ประจำปี 2564 ในงาน “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” เรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธาน ก้าวสู้ปีที่ 6 โดยชมรมอาสายุวกาชาดจังหวัดนครราชสีมา