คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประธานนักศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการคณะรัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา งานมหากฐิน งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ณ วัดโคกสำเริง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564
“มหกรรมทอดกฐินสร้างสุข งานบุญปลอดเหล้าประเพณี”

ประธานนักศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการคณะรัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา งานมหากฐิน งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ณ วัดโคกสำเริง  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ซึ่งจัดโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง ร่วมกับ สสส. เพื่อส่งเสริมค่านิยมอันดีทางศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง โดยครั้งนี้ได้ร่วมทำหน้าที่จัดบูธนิทรรศการผลงานชุมชน การแสดงเยาวชนSDN และพิธีกรภาคสนามพาชมงานในครั้งนี้อีกด้วย

#คณะรัฐประศาสนศาสตร์
#PADPUxเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
#งานบุญกฐินสร้างสุข