คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นักศึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ .....

อ่านต่อ

จงก้าวให้เหมือนยักษ์ ทำให้เร็ว ก้าวให้ยาว “ภาวะผู้นำในการสร้างความสำเร็จ” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้เกียรติกล่าวบรรยายการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ &q.....

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับคณบดีคนใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ยินดีต้อนรับ อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล คณบดีคนใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ เข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ เข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 .....

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ จับมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมี ดร......

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : Beyond Missions Strategy

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : Beyond Missions Strategy ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2565 โดย ท่านรมว.นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวเปิดงานและมอบแนวทาง �.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับภาคี 6 องค์กร ร่วมกันจัดงานเสวนา "การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก"

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับภาคี 6 องค์กร ร่วมกันจัดงานเสวนา "การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก" ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 โดยได้ร�.....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศา.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชท.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วยทีมวิจัย นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อ.สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ และ ชญาณี ภู่เงิน นำเสนอและแลกเปลี่ยนความค�.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วยทีมวิจัย นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลาง จังหวัดนครนายกและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม​ 2565)  ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ และ ชญ�.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วยทีมวิยจัย เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม​ 2565 ผศ. ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี​คณะรัฐ​ประ​ศา​สน​ศาสตร์​ และหัวหน้าโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย พร้อมด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วาณิชยาภรณ์ ดร.สุชาวดี เดช.....

อ่านต่อ