คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อเรา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(อาคาร 6 ชั้น 13)
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2954-7300 ต่อ 656, 668
อีเมล : [email protected]
แฟกซ์ : 0-2954-8639

เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.
  • วันเสาร์ และวันอาทิตย์ - ปิดทำการ