ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 656, 668

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"

สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นในยุคดิจิทัล

คณะนี้มีดีอย่างไร ?

ข่าวสาร / กิจกรรม

Image

รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อ หลักคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ SWOT

 วันที่ 7 พ.ค.2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ ถ่ายทอ�..... อ่านต่อ

Image

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ (คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์ ”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ (คณบดีคณะรัฐประ�..... อ่านต่อ

DPU GAME 2023

ภาพกิจกรรม

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery