ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 656, 668

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"

สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นในยุคดิจิทัล

คณะนี้มีดีอย่างไร ?

ข่าวสาร / กิจกรรม

Image

จงก้าวให้เหมือนยักษ์ ทำให้เร็ว ก้าวให้ยาว “ภาวะผู้นำในการสร้างความสำเร็จ” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ..... อ่านต่อ

Image

ยินดีต้อนรับคณบดีคนใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ยินดีต้อนรับ อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล คณบดีคนใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์..... อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery