ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 656, 668

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"

สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นในยุคดิจิทัล

คณะนี้มีดีอย่างไร ?

ข่าวสาร / กิจกรรม

Image

นักศึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางว..... อ่านต่อ

Image

จงก้าวให้เหมือนยักษ์ ทำให้เร็ว ก้าวให้ยาว “ภาวะผู้นำในการสร้างความสำเร็จ” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ �..... อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery