ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 656, 668

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"

สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นในยุคดิจิทัล

คณะนี้มีดีอย่างไร ?

ข่าวสาร / กิจกรรม

Image

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ (คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์ ”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ (คณบดีคณะรัฐประ�..... อ่านต่อ

Image

DPU GAME 2023

 DPU GAME 2023 ปีนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ได้มาเล่นๆ - รางวัลชนะเลิศ : ฟุตบอล - รองชนะเลิศอันดับ 1 : เบตองชาย . วอลเล�..... อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery